Plugovi BOMET

Plugovi sa okvirom – NISKI KLIRENS – metalni ili gumeni kotač u standardnoj (odabrati prilikom narudžbe)

  • plugovi sa i bez vijčane zaštite

Plugovi za nadogradnju koji su obuhvaćeni našom ponudom su 2-, 3-, 4- i 5-brazdni plugovi sa širinom plužnog tijela
250 mm 300 mm i 350 mm.

MODEL U013a: Plug sa okvirom, 2 lemeša, širina tijela 30cm, radna širina 60 cm, visina ispod okvira 60 cm. CIJENA: 6.000 kuna sa PDVom

MODEL U013/1: Plug sa okvirom, 3 lemeša, širina tijela 25cm, radna širina 75 cm, visina ispod okvira 60 cm. CIJENA: 7.250 kuna sa PDVom

Karakteristike plugova – KATALOG

Za sve dodatne modele kontaktirajte nas na 040/384-353

Plugovi jednogredni VISOKI KLIRENS – gumeni kotač u standardnoj opremi

  • (širina tijela: 0,25 – 0,30 – 0,35)  ili (širina tijela: 0,30 – 0,38 – 0,45)
  • Puna daska ili rešetkasta daska

MODEL UO 30: Plug 2 lemeša 16” (40cm) širina tijela 0,25 – 0,30 – 0,35 cm, standardna tijela, vijčana zaštita, razmak ispod okvira 78 cm, razmak između plužnih tijela 90cm. CIJENA: 18.125 kuna sa PDVom

MODEL UO 30/1: Plug 3 lemeša 16” (40cm) širina tijela 0,25 – 0,30 – 0,35 cm, standardna tijela, vijčana zaštita, razmak ispod okvira 78 cm, razmak između plužnih tijela 90cm. CIJENA: 21.750 kuna sa PDVom

MODEL UO 31:  Plug 3 lemeša 16” (40cm) širina tijela 30 – 0,38 – 0,45 cm, standardna tijela, vijčana zaštita , razmak ispod okvira 78 cm, razmak između plužnih tijela 90cm. CIJENA: 27.125 kuna sa PDVom

Karakteristike plugova – KATALOG

Za sve dodatne modele kontaktirajte nas na 040/384-353

Okretni plugovi – gumeni kotač u standardnoj opremi

  • (širina tijela: 0,25 – 0,30 – 0,35), (širina tijela: 0,30 – 0,38 – 0,45) ili  (širina tijela: 0,34 – 0,42 – 0,50)
  • pune dasek ili rešetkaste daske
  • visina ispod okvira 72, 78 ili 82 cm

MODEL UO 63: Okretni plug 2 lemeša 16” (40cm) širina tijela 25 – 30 – 35 cm, standardna tijela, vijčana zaštita, razmak između tijela 80 cm, visina ispod okvira 72 cm. CIJENA: 30.750 kuna sa PDVom

MODELI U063/1 U063/2: Okretni plug 2+1/3 lemeša 16” (40cm) širina tijela 25 – 30 – 35 cm, standardna tijela, vijčana zaštita, razmak između tijela 80 cm, visina ispod okvira 72 cm.  CIJENA: 39.750 kuna sa PDVom

Karakteristike plugova – KATALOG

Za sve dodatne modele kontaktirajte nas na 040/384-353