SIP

sip-panex        SIP program:
kosilice
okretači
sakupljači
samoutovarne prikolice
silokombajni
berači kukuruza
mlinovi
prikolice za razbacivanje stajnjaka

 

Katalozi:

DRUMCUT DRUMCUT F ROTO
DRUMCUT 275 DRUMCUT 275F ROTO 135
DRUMCUT 300 DRUMCUT 300F ROTO 165
DRUMCUT 275FC ROTO 185
DRUMCUT 300FC ROTO 220

Katalozi:

SILVERCUT SILVERCUT F SILVERCUT COMBINATION OPTICUT OPTICUT F ROTO D
 SILVERCUT 270  SILVERCUT 270F SILVERCUT 900 OPTICUT 220 OPTICUT 220F ROTO 170D
SILVERCUT 300 SILVERCUT 300F SILVERCUT 800FC OPTICUT 260 OPTICUT 260F ROTO 215DH
SILVERCUT 340 SILVERCUT 300FA SILVERCUT 900FC OPTICUT 300
SILVERCUT 380 SILVERCUT 300F FC SILVERCUT 800RF OPTICUT 220A
SILVERCUT 270FC SILVERCUT 340F FC OPTICUT 260A
SILVERCUT 300FC SILVERCUT 300F RC
SILVERCUT 340FC
SILVERCUT 270RC
SILVERCUT 300RC

Katalog Spider

SPIDER 230
SPIDER 300A/400/400A
SPIDER 455PRO/555PRO
SPIDER 615PRO/615 (Z) PRO/685PRO/685 (Z) PRO
SPIDER 815 (Z) PRO/815 (Z)T PRO
SPIDER 1500T PRO

Katalozi STAR:

1-ROTOR 2-ROTORA
STAR 300A STAR 600/20
STAR 350A STAR 700/22
STAR360/10 STAR 720/22
STAR 400/11 STAR 850/26
STAR430/12
STAR 470/13
STAR 430/12V

Katalog FAVORIT

FAVORIT 180
FAVORIT 200
FAVORIT 220
FAVORIT 204
FAVORIT 224
FAVORIT 270
FAVORIT 234
FAVORIT 254
FAVORIT 274
URO 320

senator28_9

SENATOR 17/9 PRO

SENATOR 22/9 PRO

SENATOR 26/9 PRO

SENATOR 28/9 PRO

Katalog SENATOR

silo_100d

SILO 80B

SILO 80D

SILO 100D

TORNADO 40EOL
TORNADO 40EOL-8V
TORNADO 80

ciklo_100CIKLO 100

Katalozi:

ORION 35 R
ORION 40 R-CL
ORION 50PRO
ORION 60H PRO
ORION 80PRO/80T PRO
ORION 100T PRO/100 TH PRO
ORION 120T PRO/TH PRO

Potpuni cjenik SIP možete zatražiti upitom na E-mail:

info@panexagm.com

Više na www.sip.si