CREINA program:

Cisterne bojane i cinčane:
s vakuumskom pumpom
s kombiniranom Garda pumpom
s monopužastom pumpom
mješalice za gnojnicu
rasipači mineralnog gnojiva

Jednoosovinske cisterne od 1200-10000 litara

Dvoosovinske cisterne od 6000-16000 litara

Troosovinske cisterne od 18000-20000 litara

Kardanska i elektro mješalica za gnojnicu

Ponuda rasipača umjetnih gnojiva sa klatečom cijevi od 400 do 1250 litara