MODEL Širina(cm) Težina(kg) Snaga(kW) Volumen
rezervoara
(l)
PANONIJA 2,5 250 460 18 520
VEGA 2,5 250 490 18 520
PANONIJA 3 300 550 22 620
PANONIJA 3 prima 300 570 22 720
VEGA 3 300 580 22 620
VEGA 3 prima 300 600 22 720
PANONIJA 5 prima 500 1540 min 90 1040
PANONIJA 6 prima 600 1670 min 90 1240
PANONIJA 9 prima 900 3100 150 1860
PANONIJA 15 prima 1500 7900 200 3120
PANONIJA 18 prima 1800 8900 200 3720
MODEL ŠIRINA (mm) TEŽINA (kg) SNAGA (kW) Kapacitet
dognojavanja(kg/ha)
Volumenrezervoara (L)
VP2 R 180 320 26 0 – 550 200
VP4 R 290 500 44 0 – 550 390
VP6 R 450 650 50 0 – 550 390

Potpuni cjenik ORTOLAN možete zatražiti upitom na E-mail:

info@panexagm.com

Potpuni cjenik VEGA PRODUKT možete zatražiti upitom na E-mail:

info@panexagm.com

WEB: http://www.vegaprodukt.com/vega-produkt/